miércoles, 16 de marzo de 2011

Revista d'Estudis Fallers nº 16 Intervenció de l'Historiador Ivan Esbrí Andrés.

Presentació de la Revista d'Estudis Fallers nº 16 al Club Diari Levante, març de 2011.
Intervenció de l'Historiador d'Ivan Esbrí Andrés, al voltant de l'article del 125 Natalici de José Segrelles, primer cartelista de les Falles de València.